Vzorky pro studii byly sbírány při námi realizovaných ohňostrojích v roce 2018, které obsahovaly různé kategorie a druhy pyrotechniky od fontán po kulové pumy ráže 5“. Stěry byly provedeny několika způsoby.

  1. Stěr z výmetných částí baterií + moždířů kulových pum. Stěry byly pořizovány po dobu jednoho roku do hygienického pytlíku pomocí plastové stěrky typu Y. Po důkladném promíchání sedimentu byla provedena analýza spektroskopií. 2. Stěr z okolí odpaliště Stěry byly prováděny po dobu jednoho roku na odběrových místech, jejím základem bylo nahodilé rozmístění hedvábných sběračů popílku okolo odpališť, především okolo klecí kulových pum. 3. Prachová analýza „common powder“ Stěry byly provedeny po smíchání různých složí pyrotechnických těles. 4. Analýza střelného a černého prachu Střelný a černý prach byl odebrán z několika druhů pyrotechnických výrobků a pečlivě promíchán. Na základě spektroskopie NEBYLO prokázáno, že by obsahovaly těžké kovy
    Po důkladné analýze odborným personálem akreditované zkušební laboratoře, která si v souvislosti s pyrotechnikou nepřeje být jmenována, došel personál k výsledku, že ani v jednom ze zkoumaných vzorků nebyly nalezeny žádné látky, které by mohly ohrožovat životní prostředí více, než běžně prodávané pesticidy, zároveň nebyla prokázána přítomnost těžkých kovů, které by mohly uškodit životnímu prostředí.
    Za správnost a autenticitu akreditované laboratoře M. Zeman.
EDX

Share This