PRAVDA O OHŇOSTROJÍCH

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH OSVĚTLUJÍCÍCH SKUTEČNÉ DOPADY OHŇOSTROJŮ NEJEN NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Ohňostrojaři nejsou vidět, málokdo zná jejich práci a přes to svým uměním okouzlují miliony diváků všech generací. Nyní nastal čas, vystoupit ze stínu a uvést vše na pravou míru, ukázat jaký mají ohňostroje skutečně vliv na náš život a vyvrátit fámy, které se medii a prostřednictvím některých aktivistů  šíří.

AKTUÁLNĚ

Velký dotazník ohledně ohňostrojů

Pomozte nám vyplněním dotazníku zmapovat situaci ČR. Jak vnímáte ohňostroje a jak na ně reagují Vaši zvířecí parťáci?  Kolik lidí se chodí dívat na ohňostroje, kolik zvířat se skutečně bojí?

Vyplnit dotazník

Zde může být Váš ohňostroj

Chcete propagovat svůj ohňostroj? Umístíme ho sem, aby se lidé mohli svobodně vyjádřit zda ohňostroj chtějí, nebo ne.

i

rozbor studie

Studie zabývající se účinky ohňostrojů na ptactvo. Jediná studie o kterou se aktivisté opírají. Závěr studie však jasně potvrzuje, že ohňostroje nemají letální účinek na ptactvo!

dokumenty ke stažení

Všechny dokumenty na jednom místě
Petice
Vyjádření ACPF
Ostatní

pro starosty

Přistála Vám na stole petice žádající zrušení ohňostroje? Jednoduchý přehled toho, co s tím….

Příbram chystá vyhlášku omezující pyrotechniku. Proč je nesmyslná?

Příbram chystá vyhlášku omezující pyrotechniku. Proč je nesmyslná?

Příbram chce omezit používání zábavní pyrotechniky. Návrh obecně závazné vyhlášky, která by nakládání s petardami, dělbuchy a ohňostroji regulovala, schválili městští radní. Souhlasit s ním musí ještě zastupitelstvo, řekl dnes novinářům starosta Jan Konvalinka (za ANO). Návrh podle něj podobným způsobem jako třeba protialkoholní vyhláška...

číst více
Zákaz pyrotechniky v Irsku platí přes 10 let. Problémy nevyřešil.

Zákaz pyrotechniky v Irsku platí přes 10 let. Problémy nevyřešil.

Zákaz pyrotechniky v Irsku platí přes 10 let. Problémy nevyřešil.Anglický parlament se zabýval peticí proti ohňostrojům. Přísnější legislativu nechystá. Jednou z oblastí, na kterou se BFA zaměřila, byl příklad Irské republiky, kde byly ohňostroje zakázány před více než 10 lety, a přesto mají stále problémy s hlukem, útoky na policejní a hasičské...

číst více

Zákaz pyrotechniky v Los Angeles je bez efektu.

V Los Angeles platí zákaz pyrotechniky. Obyvatelé si z toho ale hlavu nedělají, ohňostroje lítají dál. I přes přísný zákaz lidé odpalují 4.července tisíce ohňostrojů v celém Los Angeles, neodradili je ani vysoké pokuty pohybující se kolem 12 - 25 000Kč. Častým problémem dle místního...

číst více

Videa, rozhovory, reportáže

Ohňostroje, sledování návštěvnosti

       Jak to doopravdy je?

LEŽ

PRAVDA

Ohňostroj ničí sluch

Jedna z fám, která byla rozšířena mezi širší veřejnost, že ohňostroje mohou u starých lidí a dětí způsobit poruchy sluchu či dokonce ohluchnutí. 

Ohňostroje zabíjejí zvířata

Velmi diskutovaná otázka, hlavně mezi ochránci přírody a milovníky zvířat. Může ohňostroj tedy skutečně zabíjet zvířata nebo jim poškozovat zdraví?

Ohňostroje jsou toxické pro životní prostředí

Mnoho lidí se domnívá, že odpalování pyrotechniky zamořuje životní prostředí toxickými látkami, zejména pak těžkými kovy a jejich sloučeninami.

Ohňostroj sluch neničí

Profesionální pyrotechnika musí splňovat přísné evropské normy. Diváci sledují show z bezpečné vzdálenosti, ve které hladina hluku nepřekročí limit v dB.

Ohňostroj nezabíjí zvířata

Ohňostroj nezabíjí zvířata, dokonce ani ta divoká, jak se můžete sami přesvědčit na našem webu. Může pouze působit dočasný krátkodobý stres. Toto neplatí na Silvestra!

Ohňostroje nepředstavují riziko

Vliv ohňostrojů na životní prostředí je téměř nulový. Mnoha rozbory půdy, měřeními bylo prokázáno, že nedochází ke kontaminaci v okolí ohňostrojů. Více níže..

Poškození životního prostředí během ohňostrojů se neprokázalo! 

Magistrát města Brna provedl v uplynulých týdnech v souvislosti s pořádáním akce Brno – město uprostřed Evropy, přehlídky ohňostrojů IGNIS BRUNENSIS, monitoring znečištění ovzduší a sledování stavu rybí populace na Brněnské přehradě. Z výsledků obou šetření vyplývá, že letošní festival IGNIS BRUNENSIS neměl závažný vliv na kvalitu vzduchu, ani nezpůsobil hromadný úhyn ryb.

 

„Vzhledem k častým dotazům občanů, zda ohňostroje na přehradě nepoškozují životní prostředí, jsme nechali provést základní měření. Jejich výsledky ukázaly, že k zásadnímu poškození přírody nedošlo,““ řekl náměstek primátora pro rozvoj Martin Ander.

 Jak vnímáte ohňostroje, jak na ně reagují Vaši zvířecí parťáci?

 Velký dotazník ohledně ohňostrojů!

Pomozte nám vyplněním dotazníku zmapovat situaci ČR. Jak vnímáte ohňostroje a jak na ně reagují Vaši zvířecí parťáci? Cílem této studie je získat skutečný přehled nad situací u nás. Kolik lidí se chodí dívat na ohňostroje, kolik zvířat se skutečně bojí ohňostrojů, není strach spjatý pouze se silvestrem, bojí se více psi nebo kočky? Na tyto a další otázky budeme hledat odpovědí.

 

 

Pojďme se podívat, jak je to s kvalitou ovzduší

Odpalování laickou veřejností vs profesionální ohňotroj

Nový rok 2019 nabídl jedinečnou možnost srovnat dopady odpalování pyrotechniky – konkrétně srovnat, jaký vliv má odpalování pyrotechniky jednotlivci o silvestrovské noci a odpálení jednoho velkého profesionálního ohňostroje.

Pro účely této případové studie Českého hydrometeorologického ústavu byly použity operativní data ze stanic státní sítě imisního monitoringu a srovnaly půlnoc 2018/2019 a následně hodiny po odpálení novoročního ohňostroje v Praze (1. ledna v 18:00 h). V celé České republice byla 31. prosince přes den velmi dobrá kvalita ovzduší. Stejně tak tomu bylo 1. ledna. Díky tomu bylo možné dobře srovnat případné změny o půlnoci 31.12./1.1. a 1.1. v 18:00.

PM10
Nejprve se podívejme na koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 ze všech automatických stanic v Praze s dostupnými daty – konkrétně se jedná o stanice Suchdol, Riegrovy sady, Libuš, Kobylisy, Vršovice, Smíchov, Stodůlky, Karlín, Vysočany, Průmyslová, Náměstí Republiky, Legerova (hot spot), Břevnov, Chodov, Šrobárova a Řeporyje. Protože je graf mírně nepřehledný, v druhém grafu je vynesen průměr ze všech těchto stanic v Praze. Oba grafy pokrývají období od poledne 31.12.2018 do poledne 2.1.2019.

 Dělení prachových část

  • PM10 – částice menší než 10 μm
  • PM2,5 – částice menší než 2,5 μm
  • PM1 – částice menší než 1 μm

Průměr hodinových koncentrací PM10 (operativní data) na automatických stanicích státní sítě imisního monitoringu v Praze.

Pro suspendované částice frakce PM10 jsou definovány dva imisní limity – jeden pro průměrnou 24h koncentraci, druhý pro průměrnou koncentraci roční. Ten první, tedy pro 24h průměrnou koncentraci, má hodnotu 50 µg/m3.

Byl v Praze na Silvestra překročen imisní limit?

Odpověď zní nikoliv.

Nejvyšší denní průměr 31.12.2018 byl v Praze na stanici Náměstí Republiky, tedy na stanici s absolutně nejvyšším hodinovým maximem PM10 v Praze pro tuto noc. Hodnota 24h průměru byla 49,45 µg/m3, po zaokrouhlení 49,5 či 49 µg/m3. Imisní limit má hodnotu 50 µg/m3 a lze tedy říci, že v Praze imisní limit překročen nebyl, byť krátkodobě v hodinovém průměru byly koncentrace více než pětinásobné.

Závěrem lze říci, jak je z grafu patrné, při profesionálním ohňostroji (nutno uvést, největším ohňostroji, který se v ČR dělá) nedošlo v hodinovém průměru k zvýšení částic PM10. Zvýšení bylo patrné na Silvestra, ale ani tak nebyl překročen imisní limit.

PM2,5
Obecně platí, že čím je částice menší, tím je potenciálně zdravotně nebezpečnější, protože proniká hlouběji do dýchacího systému. Suspendované částice frakce PM2,5 jsou částice o aerodynamickém průměru do 2,5 µm a vznikají převážně spalovacími procesy – tedy právě například v důsledku odpalování pyrotechnických výrobků. Můžeme se tedy podívat, jak to vypadalo s koncentracemi PM2,5 a zároveň na poměr PM2,5/PM10, který nám ukazuje, jaký podíl z částic PM10 (částic s aerodynamickým průměrem do 10 µm) byly jemné částice PM2,5. Protože předpokládáme významný vliv pyrotechniky, lze očekávat, že bude tento poměr relativně vysoký.

Průměr hodinových koncentrací PM2,5 (operativní data) na automatických stanicích státní sítě imisního monitoringu v Praze.

Vidíme opět podobný trend jako u PM10, tedy velký nárůst během silvestrovské půlnoci a žádný vliv novoročního ohňostroje.

Pro částice PM2,5 stanovuje česká legislativa imisní limit pouze pro roční průměr, který má hodnotu 25 µg/m3, od 1.1.2020 bude jeho hodnota 20 µg/m3. Světová zdravotnická organizace doporučuje roční průměrnou koncentraci maximálně 10 µg/m3 a 24h 25 µg/m3. Faktem je, že pro koncentrace suspendovaných částic neexistuje bezpečná spodní hranice. Jakékoliv snížení je tedy žádoucí, byť nulových koncentrací v praxi nelze dosáhnout nikdy, protože nejsou zdroje prachových částic pouze antropogenní (v důsledku lidské činnosti), ale také přírodní (eroze půdy, vulkanická činnost, lesní požáry apod.).

PM1
Tři stanice v Praze kromě PM10 a PM2,5 měří i tzv. submikronovou frakci, tedy částice PM1, s aerodynamickým průměrem do 1 µm. Jedná se o stanice Legerova (hot spot), Šrobárova a Řeporyje. Maximum ve sledovaném období bylo naměřeno na stanici Legerova (84 µg/m3, 0:00-1:00, 1.1.2019), dále Šrobárova (82 µg/m3, 0:00-1:00, 1.1.2019) a na stanici Řeporyje to bylo 48 µg/m3 (22:00-23:00, 31.12.2018). Stanice Legerova a Šrobárova jsou výrazně blíže centru, než stanice Řeporyje a tím lze vysvětlit výrazně nižší maximum v Řeporyjích. Pokud se podíváme na koncentrace 1. ledna po 6:00, kdy už koncentrace zvýšené v důsledku odpalování klesly, pak na stanicích Legerova a Šrobárova do konce sledovaného období 2.1.2019 12:00 již nepřekročily v hodinovém průměru 10 µg/m3. Na stanici Řeporyje bylo maximum od 1.1.2019 6:00 do 2.1.2019 12:00 v hodinovém průměru 15 µg/m3. Novoroční ohňostroj tedy neměl žádný vliv na koncentrace PM1.

NOx
Hlavním zdrojem oxidů dusíku je silniční doprava. Na zvýšení koncentrací se však v menší míře může podílet i odpalování pyrotechnických efektů. Podívali jsme se proto, zda je možné pozorovat nějaký trend o silvestrovské půlnoci, či během odpálení ohňostroje na Nový rok večer. Data jsou z automatických stanic Riegrovy sady, Libuš, Kobylisy, Smíchov, Legerova (hot spot), Karlín, Vysočany, Průmyslová, Náměstí Republiky, Břevnov, Chodov, Šrobárova a Řeporyje.

Průměr hodinových koncentrací NOx (operativní data) na automatických stanicích státní sítě imisního monitoringu v Praze.

Z grafu vidíme, že nejvyšší průměrná hodinová koncentrace ve sledovaném období byla v odpoledních hodinách 31.12.2018. To odpovídá odpolední dopravní špičce tento pracovní den, vidět lze i krátkodobý nárůst ještě před půlnocí, který pravděpodobně rovněž souvisí s vyšší dopravní intenzitou ten večer, protože od 23 h koncentrace až do rána pouze klesaly. Další nárůst pak je vidět až v ranních hodinách 2.1.2019, což odpovídá ranní špičce tento všední den. Lze tedy konstatovat, že na koncentrace NOx nemělo vliv ani silvestrovské odpalování, ani novoroční ohňostroj.

ZÁVĚR

Z výše uvedených dat je jasné, že vliv jednoho profesionálního ohňostroje na životní prostředí je nulový. Největšími kontaminanty jsou NOx, překvapivě však nedošlo k zvýšení koncentrací NOx a SO2 ani během Silvestra. Mnohem větší zátěž pro ovzduší, jak vyplývá z posledního grafu představuje automobilová doprava, kdy nejvyšší hodnoty odpovídají ranní a odpolední špičce.

Studie a grafy převzaty z webu ČHMÚ Brno. Celá studie včetně dalších grafů a detailnější rozbor celé problematiky zde: 

https://chmibrno.org/blog/2019/01/08/velky-profesionalni-ohnostroj-a-pyrotechnika-odpalovana-jedinci-z-hlediska-kvality-ovzdusi-srovnani/

 

Oficiální prohlášení ACPF proti zákazu provádění ohňostrojů

ASSOCIATION OF CZECH PROFESSIONAL FIREWORKERS, z.s.

Zděchov 48, 756 07 Zděchov

IČO: 22851518

e-mail:acpf@acpf.cz www.acpf.cz

ID dat.schránky: 3k38pbq

Jménem asociace profesionálních ohňostrojařů reaguji na podněty aktivistů zejména ze strany zelených, kteří prosazují omezení a zákaz provádění ohňostrojů. Jako hlavní důvod nejčastěji uvádějí škodlivé účinky na životní prostředí a nežádoucí účinky pro zvířata. Tady bych upozornil a zdůraznil, že profesionální používání pyrotechnických výrobků potažmo i ohňostrojů je zákonem regulováno a kontrolováno. Pyrotechnické výrobky jsou schváleny, a splňují certifikační podmínky pro jejich použití, zejména jaké látky a v jakém množství mohou být v pyrotechnickém výrobku obsaženy, jejich procento škodlivosti, hluková kritéria atd. Navíc je nutné brát v potaz, že ohňostroj podle zákona č.206 /2015 může provádět osoba pouze odborně způsobilá a provedení ohňostroje musí oznámit obci a hasičskému sboru místně příslušném. V ohlášení se uvádí kdo, kde a kdy bude provádět ohňostroj. Zároveň musí být v oznámení uvedena i doba trvání ohňostroje. Z výše uvedeného vyplývá, že ten kdo ohňostroj provádí je zcela jasně dohledatelný a že se jedná o krátkodobou záležitost v rozmezí cca. 5 – 15 minut.
Z toho dále plyne, že možné zatížení pro životní prostředí a zvířata je krátkodobé, a to co tvrdí aktivisté se v očích laika jeví jako dlouhodobý katastrofický scénář. Samozřejmě je tu realita, kdy ostatní používají nekontrolovaně zábavní pyrotechniku, což působí dojmem, že se tak děje neustále, z čím i my profesionálové samozřejmě nesouhlasíme. Zde však zákon má nástroje jak tuto činnost omezit a kontrolovat, využití kamerových systémů, nekompromisní činnost policie, vysoké finanční postihy, trestní odpovědnost….
Katastrofické zatížení realizací ohňostroje, jak aktivisté uvádějí, pro životní prostředí a zvířata, je u ohňostrojů zcela zanedbatelné oproti zatížení jiných lidských činností, které působí dlouhodobě – dopravní zatížení, letadla, průmyslové odvětví, odpadní hospodářství – otrávené vodní toky, zahlcenost plastovýmy odpady…. Tady však aktivisté nemohou proti tomu nic dělat, jsou tu zájmy vysoké politiky a hlvně zájmy vysokých finnací. Pro větší počet hlasů svých voličů vsadili tito aktivisté na rozrůstající se skupinu zvířátkářů a tzv, sluníčkářů, samozřejmě jsou zde i důvody zviditelnit se v neklidném politickém prostředí za každou cenu.
Na podnět množících se peticí proti ohňostrojům vydala v březnu tohoto roku naše asociace profesionálních ohňostrojařů – ACPF petici, kde srozumitelnou formou apeluje na zdravý rozum občanů, aby se nenechali manipulovat skupinami, kde jejich jednání nejen manipuluje s veřejným míněním, ale hraničí až s fanatismem. Znění petice zde níže uvádím.

Používání ohňů a ohňostrojů patří ke kulturnímu dědictví lidstva, bylo vždy spojeno s oslavou různých významných událostí a svobodným projevem lidí, kde tak dávali najevo svou radost a emoce.
Děkuji za věnovaný čas přečtením tohoto mprohlášení a věřím, že zdravý rozum zvítězí a že profesionální ohňostroje i nadále zůstanou tím zlatým hřebem různých kulturních a společenských událostí

S pozdravem
Kocourek Vlastimi – přeseda ACPF

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Petice proti zákazu ohňostrojů a používání zábavní pyrotechniky

Asociace profesionálních ohňostrojařů ČR (ACPF) vyzývá touto peticí širokou veřejnost proti zákazu realizace ohňostrojů a používání zábavní pyrotechniky.

Apelujeme na zdravý rozum občanů proti zaníceným organizátorům, kteří se snaží zviditelnit v různých oborech lidské činnosti vytvářením důvodů pro zákazy a omezení. Týká se to i oboru zábavní pyrotechniky, protože toto je v poslední době pro veřejnost velmi oblíbené téma. Iniciátoři se odvolávají na líbivé důvody, jako je negativní vliv na zdraví osob, zvířat a životní prostředí, nebezpečí teroristického útoku, atd.

Níže uvádíme naše argumenty na nejčastěji používané důvody pro zákaz ohňostrojů a používaní zábavní

1a) Hluk

 Pyrotechnické výrobky podléhají certifikaci a splňují všechny normy dané zákonem. Jen pro srovnání, kulová puma ráže 100 mm produkuje obvykle hluk o hodnotě 109 dB. Pokud se podíváme na tabulku vpravo, stejně silný zvuk vydává řetězová pila.

1b) Hluk

Naše zdraví ohrožuje úplně jiný typ hluku. Zvuky produkované v ulicích, auty, průmyslovou a stavební činností. Obecně lze říci lidskou činností. Tento hluk již téměř nevnímáme, ale je prokázáno, že má mnohem horší vliv na naše zdraví, než krátkodobý silný zvuk. Je alarmující, že v denní době nad hodnotu hygienického limitu 60 dB je vystaveno 1,3 milionu čechů.

Naše zdraví ohrožuje úplně jiný typ hluku. Zvuky produkované v ulicích, auty, průmyslovou a stavební činností. Obecně lze říci lidskou činností. Tento hluk již téměř nevnímáme, ale je prokázáno, že má mnohem horší vliv na naše zdraví, než krátkodobý silný zvuk. Je alarmující, že v denní době nad hodnotu hygienického limitu 60 dB je vystaveno 1,3 milionu čechů.

2) Terorismus

Nebezpečí hrozí právě zákazem, který přinese rozmach nekontrolovaného černého trhu. Návody, jak způsobit škodu na zdraví nebo majetku jsou dnes dostupné jak v elektronické tak knižní podobě. Navíc existují i jiné způsoby jak způsobit škodu i bez pyrotechnických komponentů – použití motorového vozidla, letadla, jedovaté látky do potravin, vody atd..

4) Úrazy

Dostupnost pyrotechnických výrobků přinesla jen mírné zvýšení úrazů, ale nejsou to vážné úrazy, zatímco v dobách, kdy zábavní pyrotechnika nebyla dostupná, to přineslo méně úrazů, ale úrazy byly velmi vážné a smrtelné. Nedostupnost certifikované zábavní pyrotechniky a její zákaz používání dovolí prostor pro nekontrolovaný černý trh této komodity a s tím větší riziko nebezpečí zejména těžších úrazů..

5a) Zvířata

zvýšený úhyn ptactva – jedná se o krátkodobé působení účinků, prokazatelně větší hrozbou je trvalé působení – elektrické vedení, vysoké stožáry a stavby, elektromagnetické signály – družice, telefony…, plašení ptactva na letištích a v jejich blízkém okolí, hluk letadel, smogová inverze atd…

5b) Zvířata

stres zvířat (pejsci, kočky, domácí zvířectvo) – nejpočetnější skupina stěžovatelů proti ohňostrojům je právě z řad chovatelů zvířectva. Jsou to však většinou právě tito lidé, kteří aniž si to uvědomují, sami zvířatům škodí – např. trvalý hluk aut, cigaretový kouř v přítomnosti zvířete, smog, nedostatek pohybové aktivity, degenerace zvířat na bytový doplněk atd. Není se pak čemu divit, že zvířata jsou ve stresu a stejně tak reagují i na podněty zábavní pyrotechniky. Neexistuje volné prostranství, kde by veřejnost nebyla obtěžována exkrementy. Je zde také nutné poukázat na problém z chovem nebezpečných zvířat jako jsou např. bojové rasy psů, šelmy, hadi, pavouci, které v péči nezkušeného či neukázněného majitele jsou pro okolí daleko nebezpečnější než ohňostroje. Ne nadarmo platí pořekadlo, jaké zvíře takový pán.

i

Rozbor studie, citované v mnoha peticích proti ohňostrojům

Studie se zaměřuje na dopady odpalování pyrotechniky během silvestra v Nizozemsku, konkrétně v oblasti sladkovodních jezer, pastvin a říčních niv Natura 200 Oostelijke Vechtplassen, kde jsou tisíce zimujících ptáků.

Pomocí radaru byl sledován pohyb ptáků. Před půlnocí byl zjištěn minimální pohyb ptáků. Zatímco těsně po půlnoci,  semnožství ptáků ve vzduchu zdesetinásobilo. Zvýšený pohyb trval cca 45minut.

 CELÁ STUDIE K PŘEČTENÍ ZDE:

https://academic.oup.com/beheco/article/22/6/1173/218852

 

Závěr studie:

  • Ohňostroj nemá přímý letální účinek na ptáky.
  • Studie posuzovala vliv silvestrovské palby a nikoli vliv ohňostroje jako takového. V přilehlých městech probíhalo střílení pyrotechniky celý večer, jak je ale vidět z měření, ptáci na toto nereagovali. Lze tedy jednoznačně říci, že 1 ohňostroj nepředstavuje pro ptáky výrazný rušivý faktor. K vyrušení došlo totiž až po půlnoci, kdy byla pyrotechnika masivně střílena ve všech okolních osídlených oblastí.
  • Ani při takto masivním vyrušení nebyly potvrzeny úhyny ptactva, pouze jsou v diskuzi uvedeny teoretické možnosti, co by se stát mohlo.
  • Měření probíhalo na jednom z největších evropských zimovišť, to vůbec nelze srovnávat s podmínkami u nás a obecně ve městech. 

Dokumenty ke stažení

Petiční arch

Petice proti zákazu ohňostrojů a používání zábavní pyrotechniky.

Petice ACPF proti zákazu ohňostrojů

Petice proti zákazu ohňostrojů a používání zábavní pyrotechniky.

Prohlášení proti zákazu ohňostrojů

Oficiální stanovisko ACPF (ASOCIATION CZECH PROFESSIONAL FIREVORKERS) k peticím proti ohoňstrojům

Petice proti ohňostrojům

Petice podepsaná Petrem Švehlou žádající zákaz používání pyrotechniky.

Již od samého počátku lidstva bylo a je používání ohňů a později pyrotechniky využíváno k oslavám různých významných událostí, jako svobodné vyjádření pocitů a emocí člověka. Zákazem používání zábavní pyrotechniky by bylo umlčeno toto kulturní dědictví lidstva.