VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH OSVĚTLUJÍCÍCH SKUTEČNÉ DOPADY OHŇOSTROJŮ NEJEN NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Ohňostrojaři nejsou vidět, málokdo zná jejich práci a přesto svým uměním okouzlují miliony diváků všech generací. Nyní nastal čas, vystoupit ze stínu a uvést vše na pravou míru, ukázat jaký mají ohňostroje skutečně vliv na náš život a vyvrátit fámy, které se medii a prostřednictvím některých aktivistů šíří.

AKTUÁLNĚ

Velký dotazník ohledně ohňostrojů

Pomozte nám vyplněním dotazníku zmapovat situaci ČR. Jak vnímáte ohňostroje a jak na ně reagují Vaši zvířecí parťáci?  Kolik lidí se chodí dívat na ohňostroje, kolik zvířat se skutečně bojí?

Vyplnit dotazník

Petice proti zákazu ohňostrojů a používání zábavní pyrotechniky

Asociace profesionálních ohňostrojařů ČR (ACPF) vyzývá touto peticí širokou veřejnost proti zákazu realizace ohňostrojů a používání zábavní pyrotechniky.

Petice

i

ROZBOR STUDIE

Studie zabývající se účinky ohňostrojů na ptactvo. Jediná studie o kterou se aktivisté opírají. Závěr studie však jasně potvrzuje, že ohňostroje nemají letální účinek na ptactvo!

Dokumenty ke stažení

Všechny dokumenty ke stažení
Petice
Vyjádření ACPF
Ostatní

Pro starosty

Přistála Vám na stole petice žádající zrušení ohňostroje? Jednoduchý přehled toho, co s tím….

Lidé

Životní prostředí

Zvířata

Příbram chystá vyhlášku omezující pyrotechniku. Proč je nesmyslná?

Příbram chystá vyhlášku omezující pyrotechniku. Proč je nesmyslná?

Příbram chce omezit používání zábavní pyrotechniky. Návrh obecně závazné vyhlášky, která by nakládání s petardami, dělbuchy a ohňostroji regulovala, schválili městští radní. Souhlasit s ním musí ještě zastupitelstvo, řekl dnes novinářům starosta Jan Konvalinka (za ANO). Návrh podle něj podobným způsobem jako třeba protialkoholní vyhláška...

číst více
Zákaz pyrotechniky v Irsku platí přes 10 let. Problémy nevyřešil.

Zákaz pyrotechniky v Irsku platí přes 10 let. Problémy nevyřešil.

Zákaz pyrotechniky v Irsku platí přes 10 let. Problémy nevyřešil.Anglický parlament se zabýval peticí proti ohňostrojům. Přísnější legislativu nechystá. Jednou z oblastí, na kterou se BFA zaměřila, byl příklad Irské republiky, kde byly ohňostroje zakázány před více než 10 lety, a přesto mají stále problémy s hlukem, útoky na policejní a hasičské...

číst více

Zákaz pyrotechniky v Los Angeles je bez efektu.

V Los Angeles platí zákaz pyrotechniky. Obyvatelé si z toho ale hlavu nedělají, ohňostroje lítají dál. I přes přísný zákaz lidé odpalují 4.července tisíce ohňostrojů v celém Los Angeles, neodradili je ani vysoké pokuty pohybující se kolem 12 - 25 000Kč. Častým problémem dle místního...

číst více

Videa, rozhovory, reportáže

Ohňostroje, sledování návštěvnosti

Oficiální prohlášení ACPF proti zákazu provádění ohňostrojů

ASSOCIATION OF CZECH PROFESSIONAL FIREWORKERS, z.s.

Zděchov 48, 756 07 Zděchov

IČO: 22851518

e-mail:acpf@acpf.cz www.acpf.cz

ID dat.schránky: 3k38pbq

Jménem asociace profesionálních ohňostrojařů reaguji na podněty aktivistů zejména ze strany zelených, kteří prosazují omezení a zákaz provádění ohňostrojů. Jako hlavní důvod nejčastěji uvádějí škodlivé účinky na životní prostředí a nežádoucí účinky pro zvířata. Tady bych upozornil a zdůraznil, že profesionální používání pyrotechnických výrobků potažmo i ohňostrojů je zákonem regulováno a kontrolováno. Pyrotechnické výrobky jsou schváleny, a splňují certifikační podmínky pro jejich použití, zejména jaké látky a v jakém množství mohou být v pyrotechnickém výrobku obsaženy, jejich procento škodlivosti, hluková kritéria atd. Navíc je nutné brát v potaz, že ohňostroj podle zákona č.206 /2015 může provádět osoba pouze odborně způsobilá a provedení ohňostroje musí oznámit obci a hasičskému sboru místně příslušném. V ohlášení se uvádí kdo, kde a kdy bude provádět ohňostroj. Zároveň musí být v oznámení uvedena i doba trvání ohňostroje. Z výše uvedeného vyplývá, že ten kdo ohňostroj provádí je zcela jasně dohledatelný a že se jedná o krátkodobou záležitost v rozmezí cca. 5 – 15 minut.
Z toho dále plyne, že možné zatížení pro životní prostředí a zvířata je krátkodobé, a to co tvrdí aktivisté se v očích laika jeví jako dlouhodobý katastrofický scénář. Samozřejmě je tu realita, kdy ostatní používají nekontrolovaně zábavní pyrotechniku, což působí dojmem, že se tak děje neustále, z čím i my profesionálové samozřejmě nesouhlasíme. Zde však zákon má nástroje jak tuto činnost omezit a kontrolovat, využití kamerových systémů, nekompromisní činnost policie, vysoké finanční postihy, trestní odpovědnost….
Katastrofické zatížení realizací ohňostroje, jak aktivisté uvádějí, pro životní prostředí a zvířata, je u ohňostrojů zcela zanedbatelné oproti zatížení jiných lidských činností, které působí dlouhodobě – dopravní zatížení, letadla, průmyslové odvětví, odpadní hospodářství – otrávené vodní toky, zahlcenost plastovýmy odpady…. Tady však aktivisté nemohou proti tomu nic dělat, jsou tu zájmy vysoké politiky a hlvně zájmy vysokých finnací. Pro větší počet hlasů svých voličů vsadili tito aktivisté na rozrůstající se skupinu zvířátkářů a tzv, sluníčkářů, samozřejmě jsou zde i důvody zviditelnit se v neklidném politickém prostředí za každou cenu.
Na podnět množících se peticí proti ohňostrojům vydala v březnu tohoto roku naše asociace profesionálních ohňostrojařů – ACPF petici, kde srozumitelnou formou apeluje na zdravý rozum občanů, aby se nenechali manipulovat skupinami, kde jejich jednání nejen manipuluje s veřejným míněním, ale hraničí až s fanatismem. Znění petice zde níže uvádím.

Používání ohňů a ohňostrojů patří ke kulturnímu dědictví lidstva, bylo vždy spojeno s oslavou různých významných událostí a svobodným projevem lidí, kde tak dávali najevo svou radost a emoce.
Děkuji za věnovaný čas přečtením tohoto mprohlášení a věřím, že zdravý rozum zvítězí a že profesionální ohňostroje i nadále zůstanou tím zlatým hřebem různých kulturních a společenských událostí

S pozdravem
Kocourek Vlastimi – přeseda ACPF

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Petice proti zákazu ohňostrojů a používání zábavní pyrotechniky

Asociace profesionálních ohňostrojařů ČR (ACPF) vyzývá touto peticí širokou veřejnost proti zákazu realizace ohňostrojů a používání zábavní pyrotechniky.

Apelujeme na zdravý rozum občanů proti zaníceným organizátorům, kteří se snaží zviditelnit v různých oborech lidské činnosti vytvářením důvodů pro zákazy a omezení. Týká se to i oboru zábavní pyrotechniky, protože toto je v poslední době pro veřejnost velmi oblíbené téma. Iniciátoři se odvolávají na líbivé důvody, jako je negativní vliv na zdraví osob, zvířat a životní prostředí, nebezpečí teroristického útoku, atd.

Níže uvádíme naše argumenty na nejčastěji používané důvody pro zákaz ohňostrojů a používaní zábavní

1a) Hluk

 Pyrotechnické výrobky podléhají certifikaci a splňují všechny normy dané zákonem. Jen pro srovnání, kulová puma ráže 100 mm produkuje obvykle hluk o hodnotě 109 dB. Pokud se podíváme na tabulku vpravo, stejně silný zvuk vydává řetězová pila.

1b) Hluk

Naše zdraví ohrožuje úplně jiný typ hluku. Zvuky produkované v ulicích, auty, průmyslovou a stavební činností. Obecně lze říci lidskou činností. Tento hluk již téměř nevnímáme, ale je prokázáno, že má mnohem horší vliv na naše zdraví, než krátkodobý silný zvuk. Je alarmující, že v denní době nad hodnotu hygienického limitu 60 dB je vystaveno 1,3 milionu čechů.

Naše zdraví ohrožuje úplně jiný typ hluku. Zvuky produkované v ulicích, auty, průmyslovou a stavební činností. Obecně lze říci lidskou činností. Tento hluk již téměř nevnímáme, ale je prokázáno, že má mnohem horší vliv na naše zdraví, než krátkodobý silný zvuk. Je alarmující, že v denní době nad hodnotu hygienického limitu 60 dB je vystaveno 1,3 milionu čechů.

2) Terorismus

Nebezpečí hrozí právě zákazem, který přinese rozmach nekontrolovaného černého trhu. Návody, jak způsobit škodu na zdraví nebo majetku jsou dnes dostupné jak v elektronické tak knižní podobě. Navíc existují i jiné způsoby jak způsobit škodu i bez pyrotechnických komponentů – použití motorového vozidla, letadla, jedovaté látky do potravin, vody atd..

4) Úrazy

Dostupnost pyrotechnických výrobků přinesla jen mírné zvýšení úrazů, ale nejsou to vážné úrazy, zatímco v dobách, kdy zábavní pyrotechnika nebyla dostupná, to přineslo méně úrazů, ale úrazy byly velmi vážné a smrtelné. Nedostupnost certifikované zábavní pyrotechniky a její zákaz používání dovolí prostor pro nekontrolovaný černý trh této komodity a s tím větší riziko nebezpečí zejména těžších úrazů..

5a) Zvířata

zvýšený úhyn ptactva – jedná se o krátkodobé působení účinků, prokazatelně větší hrozbou je trvalé působení – elektrické vedení, vysoké stožáry a stavby, elektromagnetické signály – družice, telefony…, plašení ptactva na letištích a v jejich blízkém okolí, hluk letadel, smogová inverze atd…

5b) Zvířata

stres zvířat (pejsci, kočky, domácí zvířectvo) – nejpočetnější skupina stěžovatelů proti ohňostrojům je právě z řad chovatelů zvířectva. Jsou to však většinou právě tito lidé, kteří aniž si to uvědomují, sami zvířatům škodí – např. trvalý hluk aut, cigaretový kouř v přítomnosti zvířete, smog, nedostatek pohybové aktivity, degenerace zvířat na bytový doplněk atd. Není se pak čemu divit, že zvířata jsou ve stresu a stejně tak reagují i na podněty zábavní pyrotechniky. Neexistuje volné prostranství, kde by veřejnost nebyla obtěžována exkrementy. Je zde také nutné poukázat na problém z chovem nebezpečných zvířat jako jsou např. bojové rasy psů, šelmy, hadi, pavouci, které v péči nezkušeného či neukázněného majitele jsou pro okolí daleko nebezpečnější než ohňostroje. Ne nadarmo platí pořekadlo, jaké zvíře takový pán.

Poškození životního prostředí během ohňostrojů se neprokázalo! 

Magistrát města Brna provedl v uplynulých týdnech v souvislosti s pořádáním akce Brno – město uprostřed Evropy, přehlídky ohňostrojů IGNIS BRUNENSIS, monitoring znečištění ovzduší a sledování stavu rybí populace na Brněnské přehradě. Z výsledků obou šetření vyplývá, že letošní festival IGNIS BRUNENSIS neměl závažný vliv na kvalitu vzduchu, ani nezpůsobil hromadný úhyn ryb.

 

„Vzhledem k častým dotazům občanů, zda ohňostroje na přehradě nepoškozují životní prostředí, jsme nechali provést základní měření. Jejich výsledky ukázaly, že k zásadnímu poškození přírody nedošlo,““ řekl náměstek primátora pro rozvoj Martin Ander.

 Jak vnímáte ohňostroje, jak na ně reagují Vaši zvířecí parťáci?

 Velký dotazník ohledně ohňostrojů!

Pomozte nám vyplněním dotazníku zmapovat situaci ČR. Jak vnímáte ohňostroje a jak na ně reagují Vaši zvířecí parťáci? Cílem této studie je získat skutečný přehled nad situací u nás. Kolik lidí se chodí dívat na ohňostroje, kolik zvířat se skutečně bojí ohňostrojů, není strach spjatý pouze se silvestrem, bojí se více psi nebo kočky? Na tyto a další otázky budeme hledat odpovědí.

 

 

Již od samého počátku lidstva bylo a je používání ohňů a později pyrotechniky využíváno k oslavám různých významných událostí, jako svobodné vyjádření pocitů a emocí člověka. Zákazem používání zábavní pyrotechniky by bylo umlčeno toto kulturní dědictví lidstva.